...

In verschillende aidsreferentiecentra (ARC) in ons land was de voorbije weken onrust ontstaan over de terugbetaling van PEP (Post- exposure Profylax)-behandelingen. De conventie daarover was begin 2012 afgelopen. "Op het terrein verandert er voorlopig niets en blijft de terugbetaling gegarandeerd", zegt Ri De Ridder.De terugbetaling van PEP-behandelingen was in ons land sinds 2009 geregeld via een conventie. Wie zich heeft blootgesteld aan een ernstig risico op hiv-besmetting door onveilige seks met een besmette partner of door een prikaccident met een vervuilde naald, kan zich laten behandelen met hiv-remmers. De behandeling is beschikbaar in één van de aidsreferentiecentra of in een universitair ziekenhuis dat gelinkt is aan een ARC. Deze erg dure kuur moet zo snel mogelijk opgestart worden, ten laatste 72 uur na het contact, om te voorkomen dat het virus zich definitief in het lichaam nestelt. PEP biedt bovendien geen waterdichte garantie om hiv-negatief te blijven en geeft bijwerkingen. Het is de arts die beslist of een patiënt in aanmerking komt voor een behandeling met zo'n combinatietherapie. Verlenging De huidige regeling rond PEP was sinds eind 2011 afgelopen. De nieuwe conventie daarover raakte niet klaar. In de ARC's groeide de vrees dat er budgettair stevig zou gehakt worden, door alleen nog PEP-behandelingen na prikaccidenten te vergoeden. "Toch is er geen reden tot ongerustheid dat de huidige terugbetaling zou geschrapt worden. We hebben de referentiecentra intussen laten weten dat de oude conventie stilzwijgend wordt verlengd, in afwachting van een nieuwe regeling. We bereiden momenteel een oriëntatienota voor over een globale conventie die alle zorg om aids/hiv moet bundelen. Dat gaat zowel om PEP-behandelingen als om anonieme screenings, prikaccidenten enz. Alles wat met hiv verband houdt, moet in dit pakket gegoten worden. We plannen daarmee klaar te raken tegen september", aldus Ri De Ridder. KVH