...

Er wordt gezocht naar een oplossing om alle aso's en haio's een volwaardig sociaal statuut te verzekeren. De grootste aandacht gaat naar RSZ-bijdragen voor het pensioen. De administratieve diensten van het Riziv berekenden dat daarvoor jaarlijks een bedrag van 40,8 miljoen vereist is - voor een totaal van 6.399 artsen in opleiding.De kleinste helft van de RSZ-bijdragen komt van de werknemers, de rest van de werkgevers. Voor het werknemersgedeelte zou het 'sociale voordeel' dat de artsen in opleiding van het Riziv krijgen, kunnen aangesproken worden - dat dan voor het grootste stuk naar de RSZ-bijdrage gaat. Per jaar zouden de werknemers dan nog eens 21,6 miljoen aan de RSZ moeten bijdragen. Het Riziv zou zelf dat bedrag op zich nemen. Het geld zou moeten komen uit een 'indexpunctie' (een afhouding van de index).De regeling zou ingaan vanaf 1 juli 2019. De administratie vraagt de Commissie te kiezen tussen twee scenario's. In een 'one shot'-scenario wordt in 2019 in een keer het hele bedrag uitgetrokken voor 6.399 artsen in opleiding. In een ander scenario wordt het aantal artsen in opleiding die voor de regeling in aanmerking tussen 2019 en 2024 geleidelijk uitgebreid. In 2019 is dan in totaal 8,7 miljoen euro nodig.We kregen geen commentaar van de artsensyndicaten. "We hebben aan de voorzitter van de vergadering stilte beloofd over dit onderwerp. We zullen u graag meer vertellen na de volgende vergadering, wanneer een beslissing zal zijn genomen", antwoordt bijvoorbeeld Bvas-voorzitter Marc Moens ons.Maar dr. Moens wijst er graag op dat er ondertussen ook een overleg is tot stand gekomen met het kabinet van minister Peeters (CD&V) over het recht op werkloosheidsvergoedingen. Het gaat hier om veel beperktere bedragen, stelt Moens. "Het kabinet lijkt gunstig te staan tegenover ons voorstel."