...

Vooreerst wijst de Antwerpse specialist erop dat het Algemeen Syndicaat al lang vragende partij is om de sociale bescherming van huisartsen en specialisten in opleiding te verbeteren. Daarbij ligt een volledige bediendenstatuut momenteel niet ter tafel, voor het ASGB is pensioenopbouw nu het belangrijkste. "De manier om dit verbeterde statuut te financieren en de beste oplossing zal door experten worden nagerekend," dixit dokter Robert Rutsaert.Bijkomend investeren in een werkloosheidsvergoeding voor huisartsen en specialisten in opleiding is voor het ASGB geen prioriteit. Er zijn immers eerder te weinig dan teveel huisartsen en hetzelfde geldt voor een aantal knelpuntspecialismen zoals geriatrie. Robert Rutsaert: "Obstinaat blijven specialiseren in disciplines waarvan we al jaren weten dat er weinig tewerkstelling voor is, brengt ook verantwoordelijkheid mee. Tevens dienen we ons af te vragen hoe zinvol het is om steeds meer ASO's te blijven opleiden zonder ons om hun toekomstmogelijkheden te bekommeren."Overigens komt dokter Rutsaert tot de 'verbijsterende vaststelling' dat circa 10% van de huisartsen en specialisten in opleiding de Riziv-premie niet eens aanvraagt. "We bekwamen destijds zelfs dat hun eerste onvolledige werkjaar toch voor een volledige premie in aanmerking kwam. Waarom men de premie nu dan niet aanvraagt is onduidelijk. Onvoldoende informatie? Administratieve slordigheid? Belgische artsen werkzaam in het buitenland?" Het ASGB raadt haio's en aso's alleszins aan dit af te toetsten in hun verenigingen.