...

Eerder al slaakten deze ziekenhuizen een noodkreet, maar Onkelinx blijft daar doof voor. Zonder ingrijpen zijn nochtans een aantal belangrijke ziekenhuizen in hun voortbestaan bedreigd, heet het. Zo moet de dienst RSZ de bijdragen al verhogen. De concrete impact verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis, afhankelijk van het aantal statutaire medewerkers en de pool waarbij ze zijn aangesloten. De totale meerkost kan alleen al voor de periode 2012-2016 varien van enkele miljoenen tot meer dan 40miljoen euro.Bij de talrijke herstructureringen en fusies van ziekenhuizen in Vlaanderen werd niet of nauwelijks nog gekozen voor statutaire aanstelling. Maar de statutair aangestelde medewerker krijgt nog steeds een beduidend hoger pensioen. Dat wordt onbetaalbaar. Sommige Vlaamse ziekenhuizen startten reeds met de voorzichtige uitbouw van een tweede pensioenpijler voor alle contractuele medewerkers. 2,7 miljard extraDe financiering van de reeds gepensioneerde statutairen en de nog actieve statutaire medewerkers, vandaag zo'n 8.000 mensen, dreigt zonder bijkomende middelen totaal onhoudbaar te worden. Icuro berekende dat hiervoor de komende 25 jaar zo'n 2,7miljard euro bijkomend nodig is voor de Vlaamse ziekenhuizen. Waar moeten die centen vandaan komen?Toch blijft minister Onkelinx de statutaire aanstelling promoten in het sociaal akkoord 2011 voor de openbare ziekenhuizen dat ze eenzijdig afsloot met de vakbonden. Ze blijft de raad om dat niet te doen, in de wind slaan. Voor Icuro tikt de tijdbom onder de financiering van het statutair pensioenstelstel in de ziekenhuizen onverminderd verder.