...

Er ligt een pensioenbom van tien miljard onder de algemene ziekenhuizen. Ze zien zich daardoor in hun financiële voortbestaan bedreigd. Ziekenhuizen met veel oud-statutaire medewerkers hebben het steeds moeilijker om de pensioenlasten te financieren. "Wie gaat dat betalen?", vraagt Raf Lippens, algemeen directeur van het Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden, zich enigszins geërgerd af. "Wie heeft er indertijd al die benoemingen in de OCMW-ziekenhuizen toegestaan?", zegt hij bijna razend. Er heerst heel wat onzekerheid bij de privé-ziekenhuizen zoals Trudo om in een netwerk te stappen met dergelijke pensioenbelaste ziekenhuizen. "Wij kunnen in een netwerk stappen in zuid-west Limburg of Vlaams-Brabant", legt Lippens uit. "In het eerste zitten twee ziekenhuizen met een aanzienlijke som pensioenlasten, terwijl dat in Vlaams-Brabant veel minder het geval is. Wij zijn een financieel gezond ziekenhuis, met reserves, dat elke euro goed bekijkt. Als die pensioenlasten binnen de netwerken opgelost moeten worden, is dat een zeer slechte zaak", aldus Lippens. "Wij wachten op het wettelijke kader rond de netwerken om de financiële gevolgen in te schatten."Ook Yves Breysem, algemeen directeur van Jessa in Hasselt, bevestigt dat de pensioenproblematiek een rol speelt in het aftasten naar nieuwe netwerken. Jessa heeft nog 700 statutaire medewerkers op een totaal van 3.100 en kijkt voor de komende decennia tegen een factuur aan van honderden miljoenen. "Wij zoeken nog naar juridische formules om onze netwerkpartners van die lasten te vrijwaren. We willen ook de artsenkorpsen zekerheid geven dat ze die niet moeten dragen."