Naar aanleiding van de 70e verjaardag van de Verdragen van Genève van 1949, de hoeksteen van het internationaal humanitair recht (IHR), vroeg de organisatie 1.066 Belgen online naar hun mening over verschillende aspecten van gewapende conflicten. Naast het gedrag van strijders, foltering, kennis over het internationaal humanitair recht, kwam ook gezondheidszorg in conflictgebieden aan bod.

Eén op de drie Belgen vindt het feit dat hulpverleners gewond geraken of gedood worden tijdens het bieden van hulp, onderdeel van de job. Aan de andere kant vindt 88% het verkeerd om ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel aan te vallen met als enige doel de vijand te verzwakken.

De overgrote meerderheid van de Belgen is het erover eens dat iemand die gewond of ziek is het recht heeft om behandeld te worden tijdens een gewapend conflict. Zeven op de tien Belgen vinden overigens dat alle betrokken partijen van het conflict deze zorg zouden moeten krijgen.

Naar aanleiding van de 70e verjaardag van de Verdragen van Genève van 1949, de hoeksteen van het internationaal humanitair recht (IHR), vroeg de organisatie 1.066 Belgen online naar hun mening over verschillende aspecten van gewapende conflicten. Naast het gedrag van strijders, foltering, kennis over het internationaal humanitair recht, kwam ook gezondheidszorg in conflictgebieden aan bod.Eén op de drie Belgen vindt het feit dat hulpverleners gewond geraken of gedood worden tijdens het bieden van hulp, onderdeel van de job. Aan de andere kant vindt 88% het verkeerd om ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel aan te vallen met als enige doel de vijand te verzwakken.De overgrote meerderheid van de Belgen is het erover eens dat iemand die gewond of ziek is het recht heeft om behandeld te worden tijdens een gewapend conflict. Zeven op de tien Belgen vinden overigens dat alle betrokken partijen van het conflict deze zorg zouden moeten krijgen.