In het KB over de laagvariabele zorg van 2018 wordt een pasgeborene als het ware als een aanhangsel van zijn moeder beschouwd (zie ook AK 2547). In de meeste gevallen vormt dat geen probleem. Maar als de baby ernstige gezondheids-mankementen vertoont en op een N*-dienst (semi-intensieve neonatale zorg) moet worden opgenomen, rijst er wel een probleem: die specifieke nomenclatuurnummers zitten namelijk ook mee in het forfait laagvariabele zorg.

Dokter Michel Pletinckx, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen: "Minister De Block beseft blijkbaar niet dat ze in eenzelfde forfait twee verschillende patiënten onderbrengt: de moeder en haar kind. Terwijl de baby vanaf de geboorte een eigen persoon is, die aparte zorg moet kunnen krijgen." Hij pleit voor een betaling per prestatie, bijvoorbeeld voor beademing bij de bevalling, of complicaties zoals navelstrengprolaps, neonatale septicemie,...

De kinderartsen willen dat de baby als een volwaardige patiënt wordt beschouwd en lanceren daartoe de campagne 'Geef ons een gezicht'(zie foto). "Wij zijn zeker niet gekant tegen het forfait voor laagvariabele zorg, maar dan moet het gaan om prestaties waarvoor, zoals de naam het zegt, weinig variaties op te tekenen zijn. Maar hier zijn er grote verschillen tussen ziekenhuizen onderling, in een verhouding van één tot tien! Minister De Block wil zaken samenvoegen die niet samen te voegen zijn. Juridisch houdt dat geen steek."

"Als aan onze petitie geen gehoor wordt gegeven, spannen we een rechtszaak aan, met de steun van het VBS en de Bvas", besluit dokter Pletinckx.

In het KB over de laagvariabele zorg van 2018 wordt een pasgeborene als het ware als een aanhangsel van zijn moeder beschouwd (zie ook AK 2547). In de meeste gevallen vormt dat geen probleem. Maar als de baby ernstige gezondheids-mankementen vertoont en op een N*-dienst (semi-intensieve neonatale zorg) moet worden opgenomen, rijst er wel een probleem: die specifieke nomenclatuurnummers zitten namelijk ook mee in het forfait laagvariabele zorg.Dokter Michel Pletinckx, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen: "Minister De Block beseft blijkbaar niet dat ze in eenzelfde forfait twee verschillende patiënten onderbrengt: de moeder en haar kind. Terwijl de baby vanaf de geboorte een eigen persoon is, die aparte zorg moet kunnen krijgen." Hij pleit voor een betaling per prestatie, bijvoorbeeld voor beademing bij de bevalling, of complicaties zoals navelstrengprolaps, neonatale septicemie,...De kinderartsen willen dat de baby als een volwaardige patiënt wordt beschouwd en lanceren daartoe de campagne 'Geef ons een gezicht'(zie foto). "Wij zijn zeker niet gekant tegen het forfait voor laagvariabele zorg, maar dan moet het gaan om prestaties waarvoor, zoals de naam het zegt, weinig variaties op te tekenen zijn. Maar hier zijn er grote verschillen tussen ziekenhuizen onderling, in een verhouding van één tot tien! Minister De Block wil zaken samenvoegen die niet samen te voegen zijn. Juridisch houdt dat geen steek.""Als aan onze petitie geen gehoor wordt gegeven, spannen we een rechtszaak aan, met de steun van het VBS en de Bvas", besluit dokter Pletinckx.