...

Om zijn betoog te staven verwijst Jonckheer naar de richtlijnen op de website van Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing)Voor de beroepsvereniging van kinderartsen is het ook allerminst duidelijk hoe het testen in de praktijk moet verlopen. "Bovendien weten we niet hoe we aan het nodige persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen geraken," aldus Jonckheer. "En evenmin zijn we op de hoogte op welke manier we over het nodige testmateriaal kunnen beschikken."Jonckheer wijst erop dat de beroepsvereniging in samenwerking met de Taskforce pediatrie covid-19 aan de overheid gevraagd heeft de richtlijnen voor kinderen aan te passen. "En we zouden willen dat de overheid ons het nodige beschermingsmateriaal bezorgt. Net zoals de huisartsen dat gekregen hebben. Pas dan zijn we in staat de nodige testen uit te voeren," besluit dokter Jonckheer. Een verhaal dat ongetwijfeld nog een staartje krijgt.