...

Begin 2009 startte de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde het project Belgian Pediatric Clinical Research Network op, met als doel een platform te ontwikkelen dat alle instellingen groepeert die pediatrische klinische studies organiseren."Het project wil een netwerk opbouwen rond Belgisch geneesmiddelenonderzoek. Datten gunste van de behandeling van kinderen. Het wil alle partners samenbrengen. Verder mikt het op een databank rond huidig en reeds gerealiseerd klinisch onderzoek in zowel academische als niet-academische Belgische centra", zegt JosRamet, voorzitter van de BPCRN.De kern van het netwerk bestaat uit een lid van elke Belgische universiteit en het initiatief krijgt de steun van pharma.be.Databank en websiteIn een eerste fase maakte het BPCRN een inventaris op van centra en onderzoekers die betrokken zijn bij huidige en vroegere klinische onderzoeken. Zo ontstaat een overzicht van de verschillende aandachtsvelden en van de potentie rekrutering die elk centrum kan aanbieden. Deze databank zal nu op een beveiligd deel van de BPCRN-website worden gepubliceerd voor aangesloten leden.Op vrijdag 9 september organiseren de leden van de Core Group van de BPCRN hun eerste symposium in het Paleis der Academie te Brussel. "Op dit symposium kondigen we de eerste bereikte doelstellingen van de BPCRN aan. Daaronder de eigen website met algemene info over het geneesmiddelenonderzoek voor het grote publiek, alsook de databank voor aangesloten leden", legt JosRamet uit.Zowel de klinische, logistieke als budgettaire aspecten van de klinische research rond medicatie in de pediatrie zullen er door verschillende sprekers worden besproken.Als slot wisselen de tenoren van de Belgische kindergeneeskunde in een paneldiscussie hun argumenten uit over het belang van klinische research in de pediatrie.