...

De regeling gaat retroactief in vanaf 1 juli 2010. Voor kinderarts Yves Louis (Bvas) is dit een pak van zijn hart. Hij heeft als Bvas'er heel wat werk verzet om dit dossier persoonlijk door de TGR (technisch-geneeskundige raad) en de medicomut te loodsen. "Het was een lange lijdensweg, maar nu is het eindelijk zover. Voor de kleinere ziekenhuizen is deze oplossing misschien wel een tweesnijdend zwaard. De financie bijdrage is uiteraard welkom, maar doorgaans beschikken die ziekenhuizen slechts over drie kinderartsen. Het vereenvoudigt de organisatie van permanenties niet bij verlofdagen, bevalling of bij afwezigheden."De pediater uit Ronse vermoedt dat het grootste probleem zich zal voordoen in Vlaanderen. Die regio telt meer kleine ziekenhuizen en kleinere equipes op de dienst kindergeneeskunde. GerevaloriseerdOver het algemeen is Yves Louis positief. Deze regeling is zeker geen vergiftigd geschenk. "Uiteraard zijn we blij dat de pediatrie gerevaloriseerd wordt." Dokter Louis hoopt dat de vergoedingen ook vlot uitbetaald raken. In de praktijk zullen de kinderartsen hun aanwezigheidsgeld pas na zes tot acht maanden zien, maar eens wanneer het systeem draait, zou alles wel vlot moeten lopen. Ook Armando Barillari ziet niet zoveel problemen. Het belangrijkste is dat men erkent dat de aanwezigheid van een pediater op een campus een pluspunt is. En dat daar iets tegenover mag staan, aldus Barillari. Hij hoopt dat alles nu ook juridisch volledig sluitend is zodat de Raad van State nu niet meer moeilijk zal doen. Deze regeling past volledig bij het zorgprogramma pediatrie, besluit hij.