...

Bij de start van de pandemie en tijdens de gezondheidscrisis was het alle hens aan dek in de ziekenhuizen. Covidunits werden uitgebouwd, het aantal beschikbare bedden intensieve zorg voor volwassenen op een mum van tijd verhoogd. Dat laatste vergde ook een reorganisatie van de Pediatrische Intensieve Zorgafdelingen (PICU's). Er had een significante verschuiving plaats van bedcapaciteit, technische middelen, verpleegkundig en medisch personeel op de PICU's richting IZ voor volwassenen. "Uiteraard", benadrukt de taskforce van de pediaters, "bleven de kinderartsen stand-by om kritiek zieke kinderen op te vangen." Kinderen blijken niet erg vatbaar voor Sars-CoV-2. En als ze al besmet geraken, zijn ze doorgaans niet erg ziek. Complicaties zijn zeldzaam. Toch stelde de taskforce een verhoogde hospitalisatie vast van - meestal - adolescenten met een multi-systeem ontsteking. Ook op te volgen zijn pediatrische patiënten met klinische tekenen die suggestief zijn voor de ziekte van Kawasaki. Al voegt de taskforce er wel aan toe dat er geen duidelijk verband kan worden vastgesteld met covid-19. Voorts kwamen er richtlijnen voor pediatrische zorgverleners bij de behandeling van kinderen met covid-19. Basis hiervoor is het originele protocol van het UZ Leuven. Misschien belangrijker dan zuiver medische richtlijnen is in lockdown-tijden een document met good practices/protocollen in geval van kindermisbruik of -verwaarlozing. De taskforce verzamelde heel wat nuttige adressen, contactgegevens, algemene adviezen en tips voor gezondheidsprofessionals. Om de GEES - het adviesorgaan dat de exit-strategie begeleidt - bij te staan, richtten de pediaters een Paediatric exit strategy think thank op. Deze denktank adviseert onder meer over testing & tracing, consultaties bij Kind & Gezin enz. In het verlengde hiervan wordt de medewerking van de kinderartsen gevraagd om een survey van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in te vullen met betrekking tot moeder en kindzorg. Niet in het minst waarschuwen de kinderartsen voor collateral damage. Bekend is dat heel wat zorg werd uitgesteld. Bij kinderen wordt dan onder meer gedacht aan geperforeerde appendicitis en hyperbilirubinemie bij pasgeborenen. Pediaters dienen hiervoor alert te zijn; diensthoofden pediatrie kunnen deze en andere aandoeningen met een login registreren.