...

De nieuwe performantiepremies blijven voorlopig voorbehouden aan de huisartsen, maar op termijn moeten ook de specialisten ervan kunnen genieten. Het gaat om een veralgemening van de formule waarvoor de Franse huisartsen al sinds 2009 kunnen opteren: het zogenaamde Capi of contrat d'amioration des pratiques individuelles, dat de betaling per prestatie aanvult. Een 30-tal doelstellingen werden opgelijst. Om punten te krijgen, moet een arts bijvoorbeeld een bepaald percentage van zijn patiten tussen 50 en 74 overhalen om zich te laten screenen op borstkanker, een minimumdrempel generische voorschriften halen of voldoende attesten elektronisch doorsturen.In totaal zijn er 1.300 punten te behalen, in twee luiken: een administratief deel, dat betrekking heeft op het beheer van de patitendossiers; en een praktisch deel, gericht op het nastreven van kwaliteitszorg.Huisartsen die de vooropgestelde doelstellingen halen, strijken jaarlijks een premie op van een goede 9.000 euro.