...

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) met als voorzitter psychiater Paul Cosyns, boort de gezondheidszorg in gevangenissen de grond in.De gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen is ondermaats, en zelfs "beschamend". Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG). Vandaag stelde de CRTG zijn jaarrapport 2008-2010 voor. De raad wil dat de zorg in de toekomst wordt uitbesteed aan Volksgezondheid in plaats van Justitie.Een tiende van de klachten die de raad van 2008 tot 2010 binnenkreeg gaat over gezondheidszorg. Het betreft vooral de gebrekkige kwaliteit van de arts-patiëntrelatie, zegt CTRG-voorzitter Paul Cosyns. Maar gedetineerden klagen ook over lange wachttijden, traagheid van medische tussenkomsten en gebrekkige zorgcontinuïteit. Ook tandverzorging en de behandeling van verslaafden blijven een probleem. Sociale rechten onbestaandDaarnaast is het psychiatrische aanbod in gevangenissen "schrijnend ontoereikend". Een tiende van de gedetineerden (1.064 mensen) zijn personen die eigenlijk in de psychiatrie thuishoren, zegt Cosyns. Die mensen wachten daar op een overplaatsing naar een gepaste instelling. De wachttijd kan oplopen tot twee à drie jaar."Van zodra je in de gevangenis terechtkomt, verlies je je sociale rechten. Een gedetineerde heeft geen recht op sociale zekerheid en zorgverlening", legt Cosyns de toestand uit. "Gevangenissen zijn bovendien zorgonvriendelijke structuren, zorg is er geen prioriteit", voegt hij eraan toe. "De zorgnoden in gevangenissen zijn daarnaast groter dan de beschikbare middelen of structuren."De raad wil daarom dat Justitie en Volksgezondheid in de toekomst nauwer gaan samenwerken om de zorg in gevangenissen aan te pakken. Die zorg moet volgens hen volledig worden uitbesteed aan Volksgezondheid. "Maar dan moet men de politieke moed hebben", aldus nog Cosyns.(i.s.m. Belga)