...

Het regeringsakkoord stelde een groeinorm voorop van 1,5%. Die norm is niet alleen onvoldoende, ze wordt ook niet gehaald. "Internationale en historische tendensen tonen dat er 3 procent nodig is om de kwaliteit van zorg op peil te houden. Dat is te wijten aan de vergrijzing en technologische evoluties in de zorg", stelt Callawaert vandaag (1/10) in Trends. Voor hem komt het erop neer dat "over de hele legislatuur voor 2,8 mijard euro noodzakelijke groeiruimte wordt weggesneden.Hij vervolgt: "In juni kwamen daar nog een voor 284 miljoen euro extra besparingsmaatregelen op die anderhalve procent bij. Daardoor is de groeimarge intussen al teruggebracht naar 0,69 procent."Indexsprong artsenhonoraria? Callewaert ziet lastige onderhandelingen met de artsen tegemoet, want "om een compromis te sluiten heb je budget nodig. Dat wordt moeilijk nu de index voor de artsen weer op de wip zit. De zorgverstrekkers hebben vorig jaar ook een indexsprong moeten slikken. Ik vermoed dat ze niet happig zijn om die aderlating opnieuw zomaar te incasseren."En uiteindelijk dreigen de patiënten daar de dupe van te worden: "Als meer artsen het tariefakkoord niet erkennen en weigeren de conventietarieven toe te passen, betalen de patiënten meer. Bij niet-geconventioneerde artsen is het remgeld gemiddeld dubbel zo hoog." De regering neemt het dan ook niet erg nauw met de bescherming van de patiënt, vindt de baas van het socialistische ziekenfonds. De harmonisering van de remgelden bij de specialisten werd verkocht als een positieve maatregel. "Maar uiteindelijk betalen de patiënten wel 32 miljoen euro meer remgelden."Rem op nieuwe geneeskundeEn dat dreigt volgens hem nog erger te worden in de toekomst. Een lijst van 'nieuwe inititatieven' ten bedrage van 1,4 miljard euro werd al weggeknipt."Die ruimte wordt nu niet enkel gerecupereerd, bovendien worden de groeiramingen voor het volgende jaar op dat verlaagde budget toegepast. Men probeert hier stenen te stropen."Als de regering niet inspeelt op de nieuwe behoeften van patiënten in de ziekteverzekering, dreigt privatisering en zullen de patiënten die zorg uit eigen zak moeten betalen, voorspelt Paul Callewaert. Het is verkeerd het zo voorstellen dat de regering een consistent beleid voert zolang ze maar onder de groeinorm blijft. De zorg kun je zonder te investeren niet verbeteren, dat is "de bevolking een rad voor de ogen draaien".Structurele doelmatigheid is geen toverspreuk: "Neem de grote pot van de ziekenhuisfinanciering die steeds verder wordt vooruitgeschoven. Iedereen denkt dat de hervorming (...) snel veel geld zal opleveren. Quod non. In het begin zal ze zelfs geld kosten."