...

De Patient HealthViewer is beschikbaar op de website van de ziekenfondsen. Iedereen kan de toepassing gratis downloaden. Om toegang te krijgen tot de eigen medische gegevens, moet men er wel eerst mee akkoord gaan dat die gegevens elektronisch kunnen gedeeld worden. Die toestemming moet men vooraf geven via eHealthConsent.VaccinetBinnen afzienbare tijd moeten patiënten op die manier toegang krijgen tot het medicatieschema - het eerste grote project van Vitalink. Maar het medicatieschema moet nog grootschaling worden 'uitgerold'. Voorlopig blijft de bruikbaarheid van de Patient HealthViewer daarmee nog beperkt.Dat neemt niet weg dat al heel wat gegevens over de vaccinatie van personen beschikbaar zijn via Vaccinet. En die kunnen wel al bekeken worden met de viewer. Vaccinet was aanvankelijk een project van Kind en Gezin, dat dit systeem algemeen is beginnen te gebruiken sinds 1999.De Centra voor Leerlingenbegeleiding sloten aan op Vaccinet in september 2005. En sinds begin 2006 kunnen ook huisartsen en pediaters vaccinaties registreren in de databank van de Vlaamse overheid. Geleidelijk aan gaan steeds meer artsen effectief vaccinaties registreren - vooral naarmate Vaccinet geïntegreerd wordt in de EMD's.Vanaf 1 januari dit jaar is registratie trouwens verplicht voor vaccins die gratis door het Agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking worden gesteld.PincodeVandaag staan al van twee miljoen Vlamingen al 14 miljoen vaccinatiegegevens in Vaccinet. En die twee miljoen Vlamingen kunnen voortaan zelf hun eigen vaccinatiegegevens bekijken. Of toch bijna allemaal.Een belangrijke punt in de beveiliging van de Patient HealthViewer is dat men moet inloggen met zijn eID en zijn pincode. Maar omdat kinderen jonger dan zes nog geen eID met pincode krijgen, kunnen zij of hun ouders jammer genoeg niet de al toegediende vaccinaties in Vaccinet bekijken."Dat is geen beperking van onze databank, dat is er een van eHealth en van de eID", onderstreept Vlaams minister van Volksgezondheid Vandeurzen. En heel erg is dat niet, zo wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid opgemerkt, want op die jonge leeftijd wordt het vaccinatieschema zeer goed opgevolgd door Kind en Gezin en de kinderarts.De toepassing mikt op dit moment daarom vooral op oudere kinderen en op jongvolwassenen. Meisjes kunnen bijvoorbeeld checken wanneer ze het herhalingsvaccin tegen HPV moeten krijgen. Wanneer jongeren voor een reis of een activiteit vragen moeten beantwoorden over hun vaccinatiestatus, kunnen ze dat nu zelf makkelijk controleren.