...

De twee onderzoeken tonen ook aan dat patiënten bij dringende zaken -de patiënt contacteert de praktijk op een maandag voor 12 uur- nog dezelfde dag een afspraak kunnen krijgen. Verder is er bij ruim een derde van de bevraagde praktijken momenteel een vacature voor een huisarts.Een op vier huisartsen is zinnens binnen de vijf jaar zijn praktijk stop te zetten. En in zes op de tien praktijken werkt minstens een onthaal- of administratief medewerker, in drie op de tien minstens een praktijkverpleegkundige.De proefprojecten werden in 2021 opgestart door Domus Medica, UGent en Vivel en zijn nog niet representatief voor Vlaanderen. Doel is een aantal indicatoren uit te testen. Met name is de vraag met welke indicatoren kan ingespeeld worden op het aanbod en de vraag in de huisartsgeneeskunde. Zo kwam men op basis van de twee projecten tot een set van 57 indicatoren over zorgvraag en aanbod in de huisartsgeneeskunde.Aanbodindicatoren zijn bijvoorbeeld het zorgaanbod in de omgeving, eigenschappen van de praktijk enz. Indicatoren langs de vraagzijde zijn onder meer demografische en socio-economische zaken. In drie extra testregio's kom nog een vervolgstudie. Voorjaar 2023 resulteert dat in een definitief draaiboek waarbij het project over heel Vlaanderen wordt uitgerold.Afgelopen lente zijn ook zes proefprojecten 'brede eerstelijnspraktijken' van start gegaan en het is de bedoeling om er op korte termijn nog zeven tot tien projecten aan toe te voegen. Op die manier hoopt de Vlaamse overheid te weten te komen hoe ze in de toekomst de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde kan verhogen door samen te werken met huisartsenkringen, lokale besturen en zorgraden.