...

De patiënten van die drie ziekenhuizen kunnen "op een veilige manier" bijvoorbeeld recente verslagen van onderzoeken, functiemetingen, radiobeelden of labresultaten zien. Dat gebeurt op een beveiligde manier, met een persoonlijke log-in en code, of met het eID. De dienst is gratis.Oudere documenten moeten wel nog schriftelijk aangevraagd worden, voor UZ Leuven zijn dat documenten van voor augustus 2016, voor AZ Groeninge dcumenten van voor 17 oktober 2016, en voor AZ Diest nog alle documenten van 2016 of ervoor.Het zal overigens niet bij deze drie ziekenhuizen blijven. Andere ziekenhuizen die mynexuzhealth gebruiken zullen ook volgen.Patiëntenparticipatie"Het online beschikbaar stellen van patiëntendossiers is een mooi voorbeeld van patient empowerment", dr. Johan Van Eldere - hoofdarts van het UZ Leuven. "Tijdens een consultatie bij de arts krijg je vaak veel info te verwerken: die kun je op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden.""Voor België is het een primeur om een patiëntendossier zo breed elektronisch open te stellen", stelt CIO van UZ Leuven Bart Van den Bosch. "We zien bij ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces. Voor onze artsen en andere zorgverleners is het belangrijk te beseffen dat een patiënt voortaan op een meer directe manier meeleest in zijn dossier."De patiënt krijgt documenten pas te zien nadat ze gevalideerd zijn door de arts. Sommige mogelijk gevoelige documenten zullen voorlopig ook nog niet via het systeem toegankelijk zijn: verslagen van psychologen of de dienst psychiatrie, en tevens de documenten van de dienst menselijke erfelijkheid. Het is wel de bedoeling die in een latere fase ook beschikbaar te maken.InzagerechtDe wet op patiëntenrechten geeft de patiënt het recht om zijn medische gegevens te kunnen zien. Het geeft hem overigens ook het recht om bepaalde gegevens niet te moeten zien. En het geeft de arts ook het recht om een "therapeutische exceptie" in te roepen.Een digitale oplossing voor dit inzagerecht is bovendien een onderdeel van het actieplan voor e-gezondheidszorg van de overheid.De General Data Protection Regulation van de Europese Commissie en het Europees Parlement bepaalt dat personen het recht hebben om de gegevens in te zien die instellingen over hen bewaren in hun databases. Die Europese regels worden op 25 mei 2018 van kracht.