...

Het jaarverslag van het KCE doet meer dan terugblikken op de activiteiten van 2011. Het snijdt enkele belangrijke thema's aan voor de toekomst van het Kenniscentrum.Het KCE-rapport belicht vooral de inspanningen om 'stakeholders' nog meer bij de activiteiten van het centrum te betrekken. Dat betekent onder meer het uitbreiden van de groep van stakeholders. De overheid, het Riziv, de ziekenfondsen en de zorgverleners hebben bijvoorbeeld al een zitje in de Raad van Bestuur. Maar de bedoeling, stelt het KCE, is om ook de burger en de patiënt zelf meer systematisch bij de totstandkoming van de rapporten en de adviezen te betrekken.MethodischDat moet kunnen zonder de neutraliteit en de onafhankelijkheid van de onderzoekers aan te tasten, stelt het KCE. Welke methoden daarvoor beschikbaar zijn, werd onderzocht in het KCE-rapport over 'Stakeholder involvement', dat eind vorig jaar werd afgerond.De betrokkenheid van de stakeholders kan worden vergroot door de pertinentie van de thema's, de vraagstelling en de onderzoeksmethoden beter af te toetsen. De onderzoekers moeten ook op het terrein gaan kijken, niet alleen de internationale literatuur onder de loep nemen. Adviezen moeten natuurlijk wetenschappelijk gefundeerd zijn, maar ook maatschappelijk relevant. Al wil dat niet zeggen dat ze tot stand komen via een 'democratisch' besluit.Interfederaal instituut Het jaarverslag blikt ook al vooruit op de staatshervorming. Die brengt mee dat ook de Gemeenschappen een zitje zullen krijgen in de Raad van Bestuur. Het KCE zal ook de wetenschappelijke denktank worden voor het toekomstige 'Interfederaal instituut voor de toekomst van de gezondheidszorg', dat de ontmoetingsplaats moet worden voor de verschillende betrokken ministers.Het jaarverslag brengt ook interviews met al deze ministers: Laurette Onkelinx als federaal minister, Eliane Tillieux die de Waalse minister van Volksgezondheid is, en haar Vlaamse tegenhanger Jo Vandeurzen.