...

De jaarlijkse incidentie van ontwikkeling van een trombose bedroeg 1,07% bij patiënten met reumatoïde artritis en 0,32% bij patiënten zonder reumatoïde artritis. De stijging van het risico was nog duidelijker bij patiënten jonger dan 50 jaar. (referentie: Chung W-S et al. Ann Rheum Dis. 2013;doi:10.1136/annrheumdis-2013-203380)