...

Dit blijkt uit nieuw onderzoek gepresenteerd op het 55e jaarlijkse congres van de American Society for Radiation Oncology (ASTRO). (referentie: Mirhadi AJ et al. 55e jaarcongres van ASTRO)