...

Patiënten met het Complex Regionaal Pijnsyndroom type I (CRPS-1) ervaren pijn in handen en voeten. De pijn treedt op na een verwonding of operatie en doet denken aan een uit de hand gelopen ontsteking, waarbij zwellingen en verkleuringen van de huid optreden. "De pijn is moeilijk te bestrijden en eigenlijk chronisch aanwezig", legt psychologe Marlies den Hollander uit (KU Leuven, Maastricht UMC+ en expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante). "Patiënten gaan situaties waarin de pijn zich voordoet dan ook zo veel mogelijk vermijden", vult professor gezondheidspsychologie Johan Vlaeyen (KU Leuven) aan. "Iemand met een complex regionaal pijnsyndroom aan de voeten, zal bijvoorbeeld niet meer willen wandelen."Uit het doctoraatsonderzoek van Marlies den Hollander blijkt echter dat deze patiënten de activiteiten waar ze bang voor zijn beter wél uitvoeren. Een groep CRPS-1-patiënten kreeg een behandeling gericht op bewegingsangst. De uitkomsten van die behandeling werden vergeleken met een groep CRPS-1-patiënten die de gangbare behandeling kreeg: fysiotherapie met geringe belasting, ter vermijding van pijn. De patiënten rapporteerden zelf de mate van invaliditeit. Bij beide groepen werd ook de pijnintensiteit, piekeren en pessimisme over pijn, gevoelens van hulpeloosheid en gedachten over schadelijkheid van lichamelijke activiteit gemeten.Marlies den Hollander: "Bij 90% van de patiënten daalden de ervaren beperkingen. In sommige gevallen was het effect zes maanden na de behandeling zelfs gunstiger dan onmiddellijk na de behandeling." Met andere woorden: je moet de pijn en angst omarmen om er minder last van te hebben, besluiten de onderzoekers.