...

Dat patiënten de bestaande elektronische voorschriften ook op de computer of mobiel kunnen opvragen, is een belangrijke stap naar het volledig papierloos worden van het voorschrift (de 'dematerialisatie'). Op termijn wordt daarmee ook het papieren bewijs van medisch voorschrift overbodig. Artsen kunnen altijd nog wel het voorschrift op papier afdrukken als de patiënt dat wenst. Maar de patiënt zal het niet meer nodig hebben om het middel bij de apotheker af te halen.Je kunt vanuit de portal ook doorklikken naar de bijsluiter van een voorgeschreven middel.Bijwerkingen meldenVoor het voorjaar 2019 staan een aantal uitbreidingen in de steigers. Patiënten zullen via de portal ook toegang tot hun persoonlijk dossier bij het ziekenfonds en, zo meldt de FOD Volksgezondheid, tot hun thuisverpleegkundedossier. Het zal ook mogelijk worden bijwerkingen van medicatie te melden.Extra controleDe FOD Volksgezondheid krijgt ook feedback van gebruikers van de portal. Patiënten gebruiken de toegang tot hun documenten om fouten of onzorgvuldigheden te melden. Enkele burgers signaleerden dat ze toegang kregen tot een dossier van een persoon met dezelfde naam. Deze vergissingen zijn ondertussen rechtgezet.HarmoniserenNogal wat burgers waren teleurgesteld omdat ze documenten niet op de portal vonden. In Abrumet, zo merkten we zelf, krijg je wel log-gegevens over de documenten te zien, maar niet de documenten zelf.Volgens de FOD Volksgezondheid moeten de regels tussen de verschillende platformen op termijn geharmoniseerd worden.