...

In de begroting 2013 wordt van de ziekenhuizen een besparing van 100 miljoen gevraagd. Dat komt omgerekend neer op 1 miljoen per ziekenhuis. "Zeggen dat dit niet ten koste van de patiënt gaat, is volksverlakkerij", zegt Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen. In de begroting 2013 die de ministerraad vrijdag goedkeurde, zijn voor 25 miljoen rechtstreekse besparingen ten laste van de ziekenhuizen ingeschreven. Onrechtstreeks draaien de ziekenhuizen ook op voor 75 van de 106 miljoen besparingen op de artsenhonoraria. Dat brengt de totale inlevering van de hospitaalsector op 100 miljoen euro, ofwel gemiddeld 1 miljoen per ziekenhuis, rekent Zorgnet Vlaanderen voor. "De besparingen zijn een harde dobber in tijden waarin steeds meer ziekenhuizen kampen met slechte cijfers. Deze inlevering kan een hele reeks ziekenhuizen in de rode cijfers duwen", waarschuwt directeur Peter Degadt. Hij verwijst naar de laatste sectoranalyse van Belfius die uitwees dat de financiële marge van de ziekenhuizen in afbrokkelt. Hij ziet maar twee mogelijke scenario's:• Ofwel besparen in tewerkstelling en dan staat 1 miljoen gelijk met het schrappen van dertien voltijdse jobs per ziekenhuis.• Ofwel alle patiënten een crisissupplement van 5 euro aanrekenen per dag."Beweren dat er in de gezondheidszorg pijnloos bespaard wordt, zoals minister Onkelinx stelt, is intellectueel oneerlijk", aldus nog Degadt. "De patiënt is uiteindelijk wel de dupe."