...

Bijna alle bevraagden (95 procent) wil dat CM een volledige factuur ontvangt na elke ambulante consultatie, om zo meer duidelijkheid te krijgen over de kostprijs. Daarenboven wil de patiënt in de toekomst veel meer initiatief kunnen nemen om de kostprijs onder controle te houden. Zo verkiest een meerderheid (73 procent) bij een ziekenhuisopname een eenpersoonskamer, al mag de prijs voor een arts niet verschillen met die in een twee- of meerpersoonskamer.'We kunnen onze gezondheidszorg alleen maar betaalbaar houden als we allemaal streven naar nog meer efficiëntie', zegt Michiel Callens, directeur Onderzoek en Ontwikkeling CM. 'Het doet ons deugd dat onze leden dat ook beseffen. Zij zijn bereid om zelf stappen in die richting te zetten. Door proactief te werken zijn bijkomende besparingen te realiseren.'72 procent van de ondervraagden vindt het niet erg om voor preventieve tandzorg bij een tandartsassistent langs te gaan in plaats van bij een tandarts. 61 procent van de vrouwen is daarenboven bereid om voor een uitstrijkje bij een speciaal hiervoor opgeleide assistent langs te gaan.De CM gaat de resultaten meenemen in de eigen strategische plannen en in beleidsvoorstellen naar de overheid, stelt Callens. 'De resultaten over de eenpersoonskamer kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen in de discussies over ziekenhuisfinanciering en over hoe ziekenhuizen in de toekomst gebouwd moeten worden. Momenteel is slechts een vierde van de ziekenhuiskamers eenpersoonskamers, terwijl de vraag van de patiënten duidelijk groter is.'