...

Als de huisarts via de eHealthBox een SumEHR naar de 'DG personen met een handicap' elektronisch doorstuurt in plaats van het papieren formulier "Evaluatie van de handicap" (of het sociaal-medische inlichtingenformulier) af te geven, dan kan die dienst het dossier sneller afhandelen. Daar komt nu de belofte van de DG bovenop om die dossiers ook de voorrang te geven.Elektronisch werken spaart tijd en energie uit voor de dienst van Sociale Zaken die de aanvragen verwerkt, én voor de arts. De patiënt met een handicap krijgt een stuk sneller de beslissing. De patiënt moet overigens zijn gedeelten van het formulier wel nog met de hand invullen en per post opsturen.Ziekenhuizen kunnen medische verslagen ook via de eHealhtBox aanleveren maar niet als een SumEHR. Daarmee komen die berichten toch in hetzelfde systeem van de dienst terecht als de gewone papieren verslagen. Maar als het ziekenhuis via het contactformulier van de DG of een berichtje aan de maatschappelijke assistenten van de dienst laat weten dat ze de verslagen via de box hebben aangeleverd, zal de dienst het dossier ook met voorrang behandelen.Zie verder het bericht op de website van het Riziv, of de gedetailleerde uitleg op de website van Sociale Zaken: http://www.handicap.fgov.be/nl/voor-professionals/artsen.