...

Op de redactie van Artsenkrant blijven de getuigenissen over de al te strenge controle op de terugbetaling van geneesmiddelen door de ziekenfondsen binnenlopen. Artsen maken hun beklag over de extra administratieve rompslomp. En over het feit dat uiteindelijk hun patiënten het slachtoffer zijn. Een huisarts uit Lokeren heeft daar een sprekend voorbeeld van. "Eind maart 2012 vraag ik de vernieuwing van terugbetaling aan voor Exelon-pleisters voor een demente patiënt, opgenomen in een rusthuis. Daar had men de MMSE reeds uitgevoerd op mijn vraag. De patiënt voldeed aan de voorwaarden."Een maand later ontvangt de dokter een brief van de CM met de melding dat het formulier niet datgene is dat in het Staatsblad staat, met in bijlage het correcte in te vullen formulier. "Ik verneem van de verpleging dat diezelfde vraag om inlichtingen daar ook is toegekomen, en bevestig dat ik al had geantwoord."Nog een maand later, we zijn dan eind mei, krijgt de huisarts opnieuw een schrijven van het ziekenfonds met nogmaals het bericht dat het formulier niet datgene is dat in het Staatsblad staat, met in bijlage andermaal het correcte in te vullen formulier. "Opnieuw vul ik in en stuur terug. Ik verneem opnieuw van de verpleging dat diezelfde vraag om inlichtingen daar ook is toegekomen, en bevestig dat ik al had geantwoord."Nog een maand later volgt een vraag om extra informatie, namelijk een formulier dat de huisarts bij de eerste aanvraag van de medicatie van de specialist moet krijgen. "Doordat de patiënt bij opname in het rusthuis enkele jaren geleden op aandringen van de familie van huisarts is veranderd, had ik dat formulier niet ontvangen. Ik kan een afschrift bekomen via de neuroloog, die het origineel nog terugvindt in het dossier. Ik bezorg dit aan de ziekenbond. Ik verneem weeral van de verpleging dat diezelfde vraag om inlichtingen daar ook is toegekomen, en bevestig dat ik al had geantwoord."Van kastje naar de muurAlweer een maand later meldt de CM dat de terugbetaling is geweigerd omdat de dokter geen neuroloog is, en dus niet gerechtigd is om de aanvraag te doen. "Sinds begin april is de vernieuwing inderdaad voorbehouden aan neurologen, maar dat was dus niet zo op het ogenblik van mijn eerste aanvraag, die dateert van eind maart."Hoe loopt het verhaal nu af? "De familie heeft besloten, mede gezien de algemene toestand van deze patiënt, om de neuroloog niet meer te consulteren. Inmiddels heeft de familie wel een verpakking voor drie maanden behandeling (170 euro) uit eigen zak mogen betalen."De Lokerse huisarts voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. "En dat door een hooggeprezen dienstverlenende instantie die de belangen van de patiënt zou moeten verdedigen", besluit hij wrang.Ook Johan Buffels, huisarts in Anderlecht, ergert zich aan het "gewillig zoeken van spijkers op laag water". Een ziekenfonds-arts weigerde de terugbetaling van Spiriva omdat Buffels vergeten te vermelden was dat het om een eerste aanvraag ging. "Ik feliciteer u. Zoals u weet is het KB met de terugbetaling van Spiriva in hoofdstuk IV pas van kracht sinds april 2012. Het is bijgevolg onmogelijk dat het om een aanvraag tot verlenging zou gaan. De correcte toepassing van de wet verbiedt u niet om na te denken", sneerde hij in zijn brief naar de adviseur."Men kan twijfelen aan het collegiaal gehalte van de handelwijze van deze adviseur," zegt Dr. Buffels aan Artsenkrant. "Het gebrek aan mogelijkheden tot interpretatie van de regelgeving in het belang van de individuele patiënt moet wellicht frustrerend zijn voor gewetensvolle medisch adviseurs."Intellectuele integriteitEen Franstalige kinderneuroloog klaagt aan dat het voorschijven van Rilatine een heuse kopbreker is geworden. "Het voorschrift moet worden geïntegreerd in een geheel van educatieve maatregelen die het onderwerp uitmaken van een gedetailleerd rapport", laat hij aan Artsenkrant weten. "Maar die educatieve maatregelen beschrijven, is verre van eenvoudig." Conclusie? "Je kan dus aan kinderen zonder enige controle wel neuroleptica of antidepressiva voorschrijven, maar geen Rilatine. Ten koste uiteraard van de patiënt en diens familie."Een collega-specialist steekt heel wat tijd in het opzoeken van door het ziekenfonds opgevraagde documenten, schrijft hij. "En dan heb ik het nog niet over de ongeruste telefoontjes van patiënten en hun familie en de tijd die we verspillen met het opsporen van onderzoeksresultaten voor patiënten die uit een ander ziekenhuis komen. Soms kunnen we niet anders dan opnieuw een scan te maken." Sommige patiënten moeten tot drie weken wachten op een antwoord.Voor dit soort bureaucratisch werk volstaat een kantoorbediende, vindt de Waalse arts. "Dit is een inbreuk op onze intellectuele integriteit."Hebt u zelf al uw portie Bf-miserie meegemaakt? Laat het ons weten. Stuur uw gestoffeerde relaas - liefst met documenten ter staving - naar . We nemen uw getuigenis graag op in onze nieuwe rubriek.