...

Momenteel is het weinig ingeburgerd om patiten informatie te geven over de stagiairs of assistenten die mee opereren, zegt Christopher Porta in Archives of Surgery. Toch zouden patiten die info graag krijgen.Porta hield samen met zijn collega's een enque bij 316 chirurgische patiten. Hij wilde weten hoe patiten aankijken tegenover academische opleidingsziekenhuizen. De meeste mensen reageren positief. Zo denkt 91,2% even goed of beter verzorgd te worden dan in een priviekenhuis. Als het hen expliciet gevraagd wordt, geeft 85% een stagiair toestemming om te opereren en 94% een assistent.Specifieke situatieDie hoge cijfers dalen sterk als de patit meer specifieke info krijgt over de graad van participatie van de arts in opleiding. Als de assistent niet actief deelneemt, geeft 95% van de patiten toestemming. Als een ouderejaars assisteert geeft nog 82,7% toestemming, als een stagiair assisteert nog maar 54,5%. De percentages dalen nog tot 25,6% en 18,2% voor een operatie door de assistent zelf, respectievelijk met en zonder rechtstreekse observatie door iemand van de staf. De patiten weigeren vaker als ze jonger zijn, vrouw en nog niet geopereerd werden in het ziekenhuis.Geformeerde patiten zullen in veel gevallen minder geneigd zijn om toestemming te geven voor een ingreep. Het is belangrijk om daaraan te denken bij een eventuele herziening van de procedure voor 'informed consent'. Een negatieve impact op de opleiding van chirurgen is immers niet ondenkbaar.Arch Surg. Published online September 19, 2011. doi:10.1001/archsurg.2011.235