...

Om de zorg in PVT's betaalbaar te houden, komen er bijkomende tussenkomsten. De hoogte daarvan hangt af van de gezins- en inkomenssituatie. Zo wordt voor de financieel meest kwetsbare patiënten de tussenkomst van de ziekteverzekering verhoogd met 9,95 euro per dag, wat neerkomt op een verlaging van hun factuur op maandbasis met ongeveer 300 euro."Dit is een stap in de goede richting", stelt algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten Paul Callewaert. "Deze lagere factuur kan ook vermijden dat patiënten onnodig lang in psychiatrische ziekenhuizen blijven bij gebrek aan betaalbare initiatieven."1.260 euro per maandMomenteel bedraagt de officiële dagprijs voor PVT-patiënten ongeveer 42 euro, persoonlijke uitgaven niet inbegrepen. Op maandbasis komt dat neer op 1.260 euro. Een aanzienlijk bedrag, zeker ook omdat het merendeel van deze groep moet leven van een (laag) vervangingsinkomen.