...

De Future Health Index is een jaarlijks onderzoek van Philips naar het gebruik van zorgtechnologie in 15 landen wereldwijd. Het ondervroeg daarvoor 3.194 zorgverleners en 15.114 gebruikers van zorg.Focus dit jaar is digitale gezondheidstechnologie. Niet zelden laten artsen en andere zorgverleners zich kritisch uit over de tekortkomingen van EPD's. Desalniettemin blijkt uit het FHI-onderzoek dat de meerderheid van de geïnterviewde artsen ze (toch) bruikbaar vindt. Zo geeft 76% onder hen aan dat ze digitale gezondheidsdossiers in hun ziekenhuis/praktijk gebruikt, en 80% dat ze patiëntinformatie elektronisch deelt met andere zorgprofessionals in de eigen instelling.PatiënttevredenheidPatiënten toegang geven tot hun eigen gezondheidsgegevens heeft een positieve invloed op hun algemene ervaring van de gezondheidszorg, toont het rapport verder aan. Wie zijn gezondheidsgegevens deelt met zijn zorgverstrekker is meer geneigd om de kwaliteit van zorg als goed, zeer goed of uitstekend te waarderen (74%), vergeleken met degenen die deze data niet delen (66%). Bovendien zegt 63% van de mensen die momenteel geen toegang hebben tot hun digitale gezondheidsdossier, of niet weten dat ze toegang hebben, dat ze dat wel willen.In een derde luik tot slot bekeken de onderzoekers de mate van implementatie van gezondheidstechnologie in het dagelijkse leven. Opvallend was dat in landen als China, Saoedi-Arabië en India de bevraagde mensen vaker aangaven actie te ondernemen met betrekking tot hun gezondheid als gevolg van het monitoren van hun belangrijkste gezondheidsindicatoren via digitale gezondheidstechnologie of mobiele gezondheidsapps.