...

Alle partners in het Verzekeringscomité reageerden negatief op de houding van de regering tegen het voorstel dat vrijwel unaniem de steun had gekregen in het Verzekeringscomité. Zorgverleners, ziekenfondsen en zorginstellingen hadden er in de zomer 23 vergaderingen over gedaan, en daarnaast nog heel wat informeel overleg, om tot een gezamenlijk voorstel te komen.Maar de regering onthield zich in de Algemene Raad van het Riziv, waardoor het voorstel niet goedgekeurd raakte. Minister De Block vindt dat je in de begroting moet zien dat de patiënt centraal staat: "Bijna alle nieuwe investeringen zouden naar structuren en zorginstellingen gaan, bijna geen enkele naar de patiënt zelf." De beleidscel stelt dat de begroting wettelijke bepalingen negeert, en onterecht de structurele blokkering aan de kant schoof. "We hebben alles afgetoetst aan de wet. De structurele blokkering was eigenlijk al in 2019 niet meer geldig, laat staat in 2020", verklaart Moens.Doordat het Riziv nu niet zelf een begroting op tafel kan leggen, kan de regering het laken naar zich toe trekken en zelf een begroting opstellen. Moens: "Dat heb ik in mijn 20 jaar lange carrière hoogst zelden gezien, en geen enkele keer met een regering in lopende zaken." De mededeling van minister De Block noemt hij schijnheilig: "De regering wil besparen, de patiënt zal alleen maar meer moeten betalen", stelt hij. "De boodschap luidt eigenlijk 'De regering centraal', terwijl deze regering slechts 37% van de bevolking vertegenwoordigt."De vertegenwoordigers van de zorgverleners, waaronder de drie artsensyndicaten, de ziekenfondsen én de vakbonden stelden na afloop van de Algemene Raad een gezamenlijke persmededeling op. Daarin betreuren ze dat de regering het constructieve, toekomstgerichte voorstel helemaal miskent, en daarbovenop het overlegmodel volledig aan de kant schuift.