...

Aspergillus fumigatus zit in de lucht en veroorzaakt luchtweginfecties bij immunodeficiënte patiënten. Aspergillus fumigatus is verantwoordelijk voor de meeste gevallen van invasieve aspergillose, de op één na belangrijkste oorzaak van sterfte aan schimmelinfecties in het ziekenhuis. De auteurs van de studie zijn erin geslaagd om galactosaminogalactaan (GAG) uit de wand van de schimmel te isoleren. Die polysacharide remt de werking van interleukine 1 (IL-1), een eiwit dat het immuunsysteem activeert bij een aanval door pathogenen. Maar het zou ook bepaalde ontstekingen kunnen genezen waarbij IL-1 een rol speelt. In een experimenteel model van colitis bij muizen waarbij het gen van IL1RA (Interleukin-1 receptor antagonist) was uitgeschakeld, kon de ontsteking inderdaad onder controle worden gebracht. Op termijn denken de wetenschappers dat ze misschien ook andere inflammatoire en auto-immuunziekten zoals jicht en reumatoïde artritis kunnen behandelen met het GAG van deze toxische schimmel. (referentie: PLOS Pathogens, 6 maart 2014, DOI: 10.1371/journal.ppat.1003936)