...

De ziekenfondsen promoten bij hun leden volop de vereenvoudigde remgeldregeling. Tegenover de artsen zijn ze soms wel iets minder inschikkelijk als ze moeten betalen. Een vignetje of sis-kaart voorleggen zet een ziekenfonds niet noodzakelijk aan tot betaling voor Omnio's. Dat alvast leerde dokter Patrick Dufraimont uit Zaventem toen hij een GMD via derdebetaler wou innen. Het ging om een CM-lid dat zijn bijdrage niet betaalde - hij was van ziekenfonds veranderd maar dat wist de arts niet - en dus kwam het ziekenfonds niet over de brug.Vervelend is inderdaad dat artsen geen zicht hebben op de diensten voor derdebetaler, via MyCarenet. De Brabantse Tariferingsdienst bijvoorbeeld heeft die toegang wel. "Door dergelijke wanbetalingen verlies ik enkele honderden euro's per jaar, want ik heb geen zin om deze patiënten constant zelf achter de veren te zitten. Als puntje bij paaltje komt, vertikt het ziekenfonds om de daad bij het woord te voegen. Wat is het woord van een ziekenfonds dan nog waard?"Dokter Dufraimont stuurde zijn kritiek ook naar voorzitter Justaert, maar kreeg geen antwoord.Vandaar zijn voorstel: de 1-euroregeling niet toepassen tenzij artsen zelf in MyCarenet kunnen. Met een e-ID voor alle artsen is het vandaag perfect mogelijk om een logincontrole toe te passen die misbruiken vermijdt.