...

'Impulseo loopt ernstige vertraging op', blokletterde deze krant twee maanden geleden. Er kwam extra mankracht om de achterstand weg te werken, maar de inhaalbeweging gaat niet snel genoeg. Het Impulsfonds voor huisartsen kampt met ernstige achterstand. Het hele jaar al stapelen de dossiers zich op. In oktober waren amper 300 van de naar schatting 1.500 aanvragen voor een tussenkomst van het Participatiefonds verwerkt. Zowel starters (Impulseo I), groepspraktijken (II) als solowerkende huisartsen (III) ondervinden de gevolgen. Geconfronteerd met dat cijfer, schoof Ellen Hansen, manager bij het Participatiefonds, de achterstand op rekening van het KB dat Impulseo uitbreidde naar solopraktijken. Voor het nieuwe KB begin april verscheen, kon geen enkele aanvraag afgehandeld worden. Een berekeningsfout die een aanpassing van de software vergde, zorgde voor nog meer tijdverlies.Vooral de steunpunten, die de aanvragen begeleiden, geven lucht aan hun frustratie over de gang van zaken. Dagelijks hebben ze artsen aan de lijn met de vraag wanneer hun premie op de rekening zou verschijnen. In september kreeg Hansen er twee personeelsleden bij. Wat later volgden er nog eens twee. Sindsdien is er wel beweging in het dossier maar het gaat nog steeds traag, zo blijkt uit een rondvraag. Eind november is nog steeds niet de helft van de aanvragen verwerkt. Rita Cuypers, juriste van het ASGB, spreekt van "een trage vooruitgang". Ze geeft inzage in de aanvragen waarvoor het ASGB als steunpunt fungeerde. Het verst gevorderd zijn de aanvragen voor Impulseo I. Toch is nog steeds niet de helft van de starterspremies en goedkope leningen goedgekeurd. Kijken we dan eens naar Impulseo II, gericht op de terugbetaling van praktijkhulp voor groeperingen. Daar ogen de cijfers nog minder fraai. "Vier op de tien aanvragen (38%) voor de loonkost van groepspraktijken zijn betaald. Op de helft van de dossiers hebben we nog geen reactie ontvangen. Van de aanvragen voor tussenkomst in de kosten van telesecretariaat is er nog geen enkele afgehandeld", zegt Cuypers. En de solopraktijken dan? Volgens Cuypers is nog maar 10% van de aanvragen voor tussenkomst in de loonkosten van praktijkassistentie voor solohuisartsen uitbetaald. "Er is nog een hele weg te gaan dus," besluit ze.