...

De NIPT is een bijna 100% betrouwbare test om trisomie 21 (Down-syndroom) op te sporen bij de foetus. Hij brengt niet de risico's mee die je wel hebt met een vruchtwaterpunctie. Maar de test is duur: tussen de 450 en de 600 euro.NIPT wordt (nog) niet terugbetaald door het Riziv. In mei van 2014 verscheen een KCE-rapport dat terugbetaling als eerstelijnstest alleen aanbevool als eerst de prijs fors gedaald zou zijn (tot 150 euro). Terugbetaling door het Riziv zou volgens het KCE wel al kunnen nadat eerst een risico is vastgesteld door een echografie en de klassieke bloedtests."Deze test is revolutionair en we zijn overtuigd van het belang ervan voor zwangere vrouwen. We willen niet wachten op terugbetaling uit de verplichte ziekteverzekering, maar de financiële drempel voor onze klanten nu al verlagen", aldus Patricia Verstraete, woordvoerster van Partena. De NIPT is een onderdeel van het Voordelenpakket van Partena.