...

De regering blijft bij haar standpunt dat de maatregelen die ze trof tegen covid - zoals beperkingen op verplaatsingen, het sluiten van winkels, beperkingen op het aantal sociale contacten, het opleggen van sanitaire maatregelen - op een wettelijke basis berustte. Toch moet de pandemiewet zorgen voor een nieuwe wettelijke grond, met uitsluiting van de wetten die nu als basis werden beschouwd. Het belangrijke punt van de Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemiscne noodsituatie, is dat de regering voor de noodtoestand groen licht moet krijgen van het Parlement. De regering kan, op grond van het advies van wetenschappelijke experts, de noodtoestand per KB afkondigen. Maar binnen de 15 dagen moet dat dan door een wet bekrachtigd worden. De noodtoestand geldt maar voor drie maanden. Om de toestand te verlengen is telkens opnieuw de toestemming van de Kamer nodig. In de oorspronkelijke versie van de pandemiewet kreeg de Kamer maar enkele dagen om de noodtoestand te bekrachtigen per wet. Maar op dit punt werd de tekst geamendeerd - zeer tegen de zin van de oppositiepartijen die tegen het wetsontwerp gekant bleven. De pandemiewet bepaalt wie moet toezien op de handhaving van de maatregelen, regelt de gegevensdeling in het kader van het bestrijden van de pandemie, legt mogelijke straffen vast tegen wie de voorzorgsmaatregelen naast zich neerlegt,... De epidemische noodsituatie kan ingeroepen worden wanneer een pathogeen van een groot aantal personen in het land de gezondheid of het leven bedreigt, maar ook wanneer gezondheidsinstellingen en gezondheidswerkers overbelast dreigen te raken, of medische hulpmiddelen zoals geneesmiddelen of beschermingsmateriaal dreigen uitgeput te raken.