...

Het Brusselse parkeerproject voor zorgverstrekkers ParkingPlus bracht nog niet wat ervan verwacht werd. Het aantal geregistreerde parkeerplaatsen blijft steken op 574 - onder meer door problemen met de website - en ook bij zorgverstrekkers is het initiatief nog te weinig bekend. "Hoog tijd voor nieuwe campagne", vindt Brussels parlementslid Annemie Maes.In de Commissie Gezondheid van eind vorige maand drong de fractieleider van Groen! in het Brussels Parlement Annemie Maes (Groen!) erop aan om het project ParkingPlus - in september 2010 opgestart door vzw Connectar - nieuw leven in te blazen. Momenteel zijn er 574 standplaatsen geregistreerd in het systeem en betalen 94 zorgverstrekkers jaarlijks vijftig euro om daar te mogen parkeren. "Maar 574 beschikbare ParkingPlus-plaatsen, dat is veel te weinig", benadrukte het Brusselse parlementslid. "Heel wat hulpverleners zien af van een job in de hoofdstad omwille van de parkeerproblemen. Het is daarom dringend nodig om dit initiatief opnieuw in de kijker te plaatsen."Annemie Maes stelde zich ook vragen bij het feit dat de website www.parkingplus.be een tijdlang buiten gebruik was. Daardoor konden zorgverleners uit de buurt niet opzoeken waar de geregistreerde parkeerplaatsen zich bevinden én kwamen er amper nieuwe inschrijvingen bij.Technisch probleem"Een technisch probleem lag aan de basis daarvan", legde de bevoegde minister Guy Vanhengel (Open VLD) uit. "Er zaten ernstige fouten in de programmering van de website voor de registratie van vrijwilligers en dergelijke. En er waren ook problemen met het softwarebedrijf over intellectuele rechten."Ondertussen werkt de website opnieuw en kunnen particulieren, bedrijven en zorgverstrekkers zich weer registreren. Die laatsten kunnen ook de adressen terugvinden van de geregistreerde plaatsen, al is het wel nog wachten op het interactieve kaartje dat de ParkingPlus-plaatsen in de buurt van de bestemming toont.Minister Vanhengel kondigde ook aan dat er een nieuw communicatieplan komt om extra geïnteresseerden aan boord te krijgen. "En op iets langere termijn zou ParkingPlus overgeheveld moeten worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap."