...

De petitie is een reactie op het gewestelijke parkeerplan dat in Brussel op tafel ligt. "Dat plan wil de gemeenten verplichten om het aantal parkeerplaatsen op het openbaar wegennet terug te dringen tot de situatie zoals die in 2004 was. Dat zou betekenen dat er tussen nu en 2018 bijna 45.000 plaatsen op het openbaar wegennet van het gewest worden geschrapt. In het plan wordt geen enkel alternatief buiten het openbaar wegennet naar voren gebracht."Wat de gezondheidswerkers en met name de artsen betreft, "zou het gratis parkeren voor medici en paramedici worden afgeschaft op die plaatsen waar het van kracht was. Het huidige plan voorziet in een voorkeurstarief (200 ?/jaar), uitsluitend voor dringende medische zorgverlening. Gezondheidswerkers die gewoon op huisbezoek komen (consultatie door een arts, tussenkomst van een fysiotherapeut, huisbezoek van een ziekenverzorger of verpleegkundige, maaltijdservice, enz.), kunnen daar niet van genieten. Een dergelijk systeem is onpraktisch en zal nadelig zijn voor patiënten en bejaarde mensen."Vrijstellingskaarten zullen verkocht worden voor een tarief van 150 tot 600 ?/jaar.