...

PARIS staat voor Prescription & Autorisation Requesting Information System. Een lange naam die aangeeft dat de webtoepassing artsen de mogelijkheid biedt zowel elektronische voorschriften als toestemmingen voor hoofstuk IV-geneesmiddelen te beheren.Verplicht elektronischDe eerste mogelijkheid is de belangrijkste. Vanaf 1 januari 2018 is het elektronisch voorschrift verplicht en wordt voorschrijven op papier lastig. Artsen die geen elektronisch dossier hebben dat toegang biedt tot Recip-e, krijgen het daarmee moeilijk.PARIS zal hier de uitweg bieden. De arts kan inloggen in deze toepassing met zijn eID en bijbehorende pincode. Hij kan dan een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aanmaken. Dat is handig als een arts niet het EMD bij de hand heeft. Bijvoorbeeld een huisarts die zijn patiënt thuis bezoekt of in een instelling.Het is ook bruikbaar voor artsen met een erg beperkte praktijk, of huisartsen die hun praktijk binnenkort willen stopzetten en niet meer willen investeren in een EMD.Andere functiesDe arts kan ook zien welke elektronische voorschriften hij al eerder heeft aangemaakt voor middelen die nog niet zijn afgeleverd - en hij kan zo een voorschrift annuleren ('revoke').Met PARIS is het ook mogelijk een 'notificatie' te sturen naar een specifieke apotheker, en de feedback te zien die apothekers bij het afleveren van een middel hebben verstuurd.PARIS biedt daarnaast de mogelijkheid aan een nieuwe toestemming aan te vragen voor een geneesmiddel uit hoofdstuk IV of een verlenging van een bestaande toestemming.De arts kan een nieuwe hoofdstuk IV-aanvraag annuleren of een bestaande toestemming nietig maken.Oplossing voor specialisten?Recip-e meldde dat de webtoepassing vooral mikt op artsen die maar af en toe een voorschrift maken (zie ook AK 2500, blz. 9). Het Riziv stelt PARIS tevens voor als een oplossing voor "sommige categorieën van specialisten".Dat deze toepassing er komt kon men de laatste dagen overigens in alle media lezen. Maar laat de koppen u niet misleiden: PARIS zal pas in het laatste trimester van 2017 beschikbaar zijn.De webtoepassing zal dan toegankelijk zijn vanop een pc of laptop. Later zult u PARIS ook kunnen gebruiken vanop een tablet of smartphone. Dat laatste vraagt een aangepaste aanmeldprocedure (met veilige 'authenticatie').En voor de volledigheid: ook tandartsen en vroedvrouwen zullen PARIS voor hun voorschriften kunnen gebruiken.