...

Elektronisch voorschrijven is vandaag al de regel. Alleen in uitzonderingen blijft een papieren voorschrift mogelijk. Wanneer de arts de patiënt thuis bezoekt bijvoorbeeld. Ook artsen die op 1 januari 2020 64 jaar oud waren, mogen nog op papier voorschrijven. Dat verandert niet.Maar de 'dematerialisatie' - de zwaarwichtige term voor papierloos voorschrijven in Riziv-speak - wordt vanaf 15 september 2021 mogelijk. Dat is: standaard blijven artsen een papieren bewijs van voorschrift afleveren. Maar de patiënt kan aangeven dat dat niet nodig is.DigitaalDe arts kan dan in de plaats van het bewijs van voorschrift af te printen dat in digitale vorm aan de patiënt leveren.Er zouden bovendien tegen september apps ter beschikking van de burgers komen waarmee ze hun voorschriften mobiel kunnen beheren en tonen aan de apotheker. De patiënt kan dan bij de apotheker het papieren bewijs afgeven of het digitale voorschrift tonen op zijn smartphone of tablet. De apotheker scant telkens de barcode.eIDMaar ook dat wordt optioneel. In principe volstaat het dat de patiënt zijn eID mee heeft om zijn geneesmiddelen af te halen.De apotheker leest dan de eID in om het voorschrift van de patiënt op te halen in Recip-e. Het inlezen is maar één keer om de 15 maanden nodig. Nadien volstaat het dat de apotheker het rijksregisternummer van de patiënt heeft - bijvoorbeeld in het farmaceutisch dossier van de patiënt - om het voorschrift op te halen en uit te voeren.Voor alle duidelijkheid: er worden geen elektronische voorschriften op het eID geladen. Die worden bewaard door Recip-e. Het eID is alleen nodig voor de identificatie van de patiënt.De apotheker kan het geneesmiddel ook afleveren aan een familielid of een vertegenwoordiger, maar dan moet de patiënt daarvoor eerst wel een mandaat aanmaken.Medicatieschema Gelijktijdig wil het Riziv het aantal medicijnen per voorschrift beperken tot één. Dat om de implementatie van het medicatieschema te vereenvoudigen: zo stemt één 'lijn' in het medicatieschema overeen met één geneesmiddel.Het Vidis-project van Riziv wil onder meer met behulp van het medicatieschema het voorschrijven van geneesmiddelen efficiënter en transparanter maken.Artsen zullen in hun pakket ook makkelijker gelijktijdig verschillende voorschriften kunnen maken voor hetzelfde medicijn, die alleen qua geldigheidsdatum verschillen.Met het EMD van huisartsen zal het ook mogelijk zijn verschillende medicatievoorschriften af te printen op een A4.Ten slotte komt er een lijst van uitzonderingen van geneesmiddelen die tezamen moeten voorgeschreven worden als één behandeling: die kunnen wel op één voorschrift komen, en op één lijn in het medicatieschema.De software van artsen krijgt de mogelijkheid om die lijst automatisch toe te passen.