...

Op die wijzigende trends speelt ook Artsenkrant in. De papieren editie vindt u voortaan om de twee weken in uw brievenbus in plaats van wekelijks. U hoeft wel niets te missen; we nemen een vliegende start met een dubbeldik nummer. Tegelijk schakelen we digitaal een versnelling hoger, onder meer met een eAK op woensdag en zaterdag. Inhoudelijk onderscheidt de papieren krant zich duidelijk van de digitale versie. Degelijke achtergrondinformatie en 'long reads' publiceren we in de printeditie, 'brandend hete' actualiteit komt online en in de nieuwsbrieven. De reden ligt voor de hand. Een veertiendaagse uitgave kan onmogelijk concurreren met de snelheid van het internet en van de sociale media. Kwalitatief is het natuurlijk een ander paar mouwen... Leunt u dus rustig achterover en degusteer deze krant, ze bevat originele informatie waar u op het web tevergeefs naar zal zoeken. Om die reden breiden we ook de AK Academy-artikels uit. Voortaan bevat elke editie een omvangrijk katern met bijdragen over één bepaald thema. Daarvoor vragen we bij het Riziv accreditering aan. Lectuur ervan levert op jaarbasis twintig credit points op. Een belangrijke nieuwigheid. Achter de schermen werkt de redactie ondertussen koortsachtig aan andere manieren om u optimaal te informeren. Met dien verstande dat de informatiedragers wijzigen maar onze redactionele waarden en normen overeind blijven. Of het nu digitaal of op papier is: kwaliteit en actualiteit vormen nog steeds de pijlers van onze berichtgeving.