...

Door de nieuwe staatshervorming breiden de Gemeenschappen hun bevoegdheden over de gezondheidszorg uit. Zo wordt Vlaanderen bevoegd voor de organisatie van de eerste lijn. Maar de huisartsenwachtdienst zou wel federale materie blijven. De Gemeenschappen krijgen meer greep op het ziekenhuisbeleid, maar de hefbomen voor de financiering zullen in federale handen blijven.Kan dit echt werkbaar worden? Die vraag wordt woensdagavond door het Rodenbach-fonds voorgelegd aan een panel van deskundigen. Pieter Van Herck is onderzoeker bij het Centrum voor ziekenhuis- en verplegingswetenschap aan de KUL, en is adviseur van de Voka Health Community. Jürgen Constandt is algemeen directeur van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Marc Moens kent als artsenvertegenwoordiger in overlegorganen en raden van het Riziv de Belgische gezondheidszorg als zijn broekzak.Het panel zal worden geleid door Patrick Van Krunkelsven, hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van het Rodenbach-fonds.Het Rodenbach-fonds is een cultuurfonds dat het bevrijdingsnationalisme van Alfred Rodenbach actueel wil houden. Het panelgesprek vindt woensdag 6 november plaats, om 19 u. in het Gemeenschapscentrum De Markten in hartje Brussel (Oude Graanmarkt 6).Meer informatie vindt u op de url www.rodenbachfonds.org/gesprekavond.