...

Kinderen worden blijkbaar minder ziek na besmetting met Sars-CoV-2 maar wanneer ze vermoedelijk besmet zijn, moet de kinderarts zeker bepaalde voorzorgsmaatregelen naleven.Artsenkrant mocht de richtlijnen al inkijken.De aanbevelingen luiden onder andere dat, wanneer een afspraak wordt geboekt, al meteen enkele vragen worden gesteld. Heeft het kind of de ouder de symptomen van een acute luchtweginfectie? Is het kind in contact geweest met een besmet persoon? Als dat het geval is, moeten maatregelen worden genomen volgens de procedures die Sciensano heeft opgesteld.Het is te vermijden dat de ouder die het kind begeleidt, komt met ALI-symptomen. Een hoestende volwassene is erg besmettelijk.Een routinecontrole kan misschien worden uitgesteld, en voor milde symptomen is een consultatie misschien niet nodig, of kan een videoconsult worden voorgesteld.Kinderen met respiratoire symptomen moeten apart worden gezien, gescheiden worden van andere kinderen. Ze kunnen opgevangen worden in andere ruimten, of gezien worden op een ander tijdstip.Voor ieder kind moeten de nodige hygiënische maatregelen in acht worden genomen, maar voor kinderen met respiratoire klachten gelden er nu nog bijzonder maatregelen.De kinderarts draagt een masker, een schort en handschoenen. Voor een keelonderzoek is een goed beschermende bril nodig - zonder oogbescherming kan de arts die onderzoek niet uitvoeren. Ook als hij geen handschoenen of masker heeft moet de kinderarts afzien van een lichamelijk onderzoek en de aangewezen procedure volgen.Handschoenen worden maar een keer gedragen. Instrumenten en oppervlakken waarmee het kind in aanraking kwam, moeten vervolgens worden ontsmet. De kinderarts neemt een strikte handhygiëne in acht - wassen dus, iedere keer.Kinderartsen die ouder zijn dan 65 jaar of die een onderliggende aandoening hebben, moeten extra voorzichtig zijn wanneer ze een kind onderzoeken met koorts of een respiratoire aandoening. Ze kunnen dit misschien beter aan een collega overlaten.