...

Eind augustus verscheen in het Staatsblad een wet die de definitie van palliatieve zorg in de wet van 14 juni 2002 volledig herschrijft. Volgens de nieuwsbrief van Callens Advocatenkantoor werd deze nieuwe bepaling effectief wet vanaf 8 september jl."Terwijl palliatieve zorg voordien enkel mogelijk was bij het levenseinde van de patiënt, wordt palliatieve zorg door de wetswijziging nu losgekoppeld van de levensverwachting van de patiënt. De wet bepaalt nu uitdrukkelijk dat de levensverwachting van een patiënt geen rol meer speelt", zo stipt de nieuwsbrief van het Advocatenkantoor aan.Maar de nieuwe bepaling geeft ook een bredere omschrijving van wat palliatieve zorg inhoudt. Voor palliatieve patiënten, zo luidt het in de nieuwe bepaling, wordt de "multidisciplinaire totaalzorg gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en desgevallend spiritueel vlak".De nieuwe definitie heeft ook aandacht voor de omgeving van de patiënt: "Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te optimaliseren."Palliatieve zorg kan ook al opgestart worden terwijl de behandeling van de ziekte nog doorloopt.Wie een palliatieve patiënt is en wat zijn specifieke wensen en behoeften zijn, moet uitgemaakt worden volgens wetenschappelijke richtlijnen. De wetgever zal hiervoor nog het kader vastleggen.Lees ook: DGEC dringt aan op wekelijks overleg palliatieve zorg