...

Veel huisartsen zien het niet-plotse overlijden van hun patiënten niet of pas erg laat aankomen. Training en de invoering van zorgprotocollen zou die tijdige herkenning van de stervensfase kunnen vooruithelpen.Slechts in 15% van de niet-plotse overlijdens ziet de huisarts de signalen vóór ingang van de laatste maand, bij 19% gebeurt dat in de laatste maand zelf. Een op drie gevallen wordt pas herkend in de laatste week, en liefst 30% wordt helemaal niet geïdentificeerd door de huisarts.Als de huisarts het naderend overlijden van de patiënt ziet aankomen vóór ingang van de laatste levensweek, heeft die patiënt meer kans om te sterven op een plek die zijn voorkeur geniet. Bij een vroege detectie, heeft de patiënt ook meer contact met de huisarts in de laatste week voor overlijden en bespreekt hij tijdens die consultaties specifieke thema's.MethodeDe cijfers zijn gebaseerd op een follow-backstudie van 252 niet-plotse overlijdens, die gebeurde in het nationale Sentinel-netwerk van huisartsen in Nederland. Door na te gaan of en hoe huisartsen patiënten kunnen identificeren die in de nabije toekomst zullen sterven, hoopt men de levenseindezorg optimaal te kunnen organiseren.Een van de onderzoekers was Prof. Dr. Luc Deliens van de VUB.