...

Dat besluit professor Philippe Gevaert (UGent) uit onderzoek van twee masterstudenten geneeskunde - Aron Walraevens en Febe Magherman - naar de Paasshow 2020. De Paasshow is een jaarlijks event van de Gentse geneeskundestudenten. Het had dit jaar plaats op 10 maart, net voor de overheid een nationale lockdown afkondigde. Professor Gevaert, NKO-arts en voorzitter van de opleidingscommissie geneeskunde legt uit. "Na de Paasshow werden opvallend veel covid-19- gerelateerde symptomen ge- rapporteerd. Daarom organiseerden we een retrospectief on derzoek om de verspreiding van het virus binnen deze studentenpopulatie in kaart te brengen." 301 studenten die toen in het derde bachelor zaten vulden een vragenlijst in. Daarvan namen er 202 actief deel aan de Paasshow. De studenten die niet deelnamen kunnen als controlegroep geschouwd worden. Philippe Gevaert: "Interessant is dat het hier gaat het om een homogene doorsnede van zieken en niet- zieken die vrijwel geen arts bezochten. Dit in tegenstelling tot de meeste studies die uitgaan van zieke patiënten. Dat is belangrijk." Kort na de Paasshow werd 73% van de 301 deelnemers ziek. Bij de studenten die deelnamen aan de repetities en die aanwezig waren op het podium, vertoonde 84% achteraf symptomen. Gevaert: "In de controlegroep lag het aantal symptomen lager maar het waren er toch nog best veel. Het gaat hier immers over jonge mensen die (toen nog) les volgden, andere activiteiten hadden en zo meer." Belangrijk om weten is dat na de paasshow nog een zeer druk bijgewoonde after party plaatshad in een café. "Veel mensen zaten dicht op elkaar in een gesloten ruimte", aldus Gevaert. "De after party fungeerde zo als een superspreader-event. Bijna negen op tien studenten aanwezig op de after party, op de repetities en op het podium vertoonde achteraf symptomen. Dit versus 25% van de controlegroep die nergens aanwezig waren. Het is duidelijk dat de hoeveelheid blootstelling bepaalt in welke mate je ziek wordt of niet." Goed een kwart van de 301 respondenten vertoonde geen symptomen na de Paasshow. De helft had milde klachten en 22% kende een matig ziekteverloop met koorts en kortademigheid. De meest voorkomende symptomen waren neusklachten, keelpijn, hoesten en abnormale vermoeidheid. Een kwart van de studenten (58) had minstens één symptoom dat 30 dagen of langer duurde. "De piek van de symptomen kwam de week na de Paasshow", verklaart prof. Gevaert. "Behalve dan wat reuk- en smaakverlies betreft. Dat kwam veel later en duurde ook veel langer. Bij 36,5% duurde dit gemiddeld veertien dagen. 36 studenten waren reuk en smaak zelfs langer dan 30 dagen kwijt." Eén student die nergens aanwezig was, en dus ook niet kan gelinkt worden aan de paasshow, werd ernstig ziek met een pneumonie en hospitalisatie. Het gros van de 301 studenten (85%) verbleef in Gent op kot. Als gevolg van de lockdown in maart vertrok 82% daarvan onmiddellijk naar huis. Slechts enkelingen bleven op hun kot. Professor Gevaert: "Van de 220 studenten met symptomen, stak 56% minstens één persoon in de bubbel thuis aan. 155 mensen vertoonden milde symptomen met weinig of geen impact op het functioneren en 69 had matige symptomen. Zeven mensen met een gemiddelde leeftijd van 54,9 jaar werden opgenomen. De broer van een student werd enkele dagen na de paasshow opgenomen op intensieve zorg. In de bubbel testten 36 mensen trouwens positief op covid-19." In Vlaanderen gingen de meeste studenten in de eerste lockdown naar huis. "Achteraf gezien hadden we ze moeten aanmoedigen om op kot te blijven zoals in Nederland gebeurde", aldus Philippe Gevaert. "Zoals dit onderzoek aantoont, was de collateral damage thuis een pak groter. In de tweede lockdown werden studenten aangemoedigd om op kot blijven. Dat is heel wat verstandiger. Wekelijks pendelen is allicht geen goed idee. We moeten studenten hiervoor sensibiliseren. Hoewel ze zelf niet ernstig ziek worden, kunnen ze de boel thuis wel verzieken." Overigens gingen nogal wat studenten thuis in isolatie. "De besmetting tijdens de after party bedroeg bijna 90%. In de thuisbubbel was dit slechts 54%." Professor Gevaert leert uit dit onderzoek dat zelfs jonge, gezonde mensen behoorlijk ziek kunnen worden. Groepsimmuniteit bereiken door de bevolking bloot te stellen aan het virus lijkt dus geen goed idee. Daarnaast maakt veel blootstelling meer ziek, zoals de after party aantoont. Philippe Gevaert: "De primaire viral load is belangrijk. In de zaal van de paasshow was er minder viral load. Blootstelling beperken door het gebruik van mondmaskers en zo meer leidt wellicht tot minder ernstige zieken. Dat zie je ook in de tweede golf." Als voorzitter van de opleidingscommissie toont de studie volgens professor Gevaert tot slot aan dat onderzoek niet duur of complex hoeft te zijn. "Onderzoek kan leuk en interessant zijn. Ik wil de studenten hiervoor warm maken", besluit hij.