...

Het FAGG verwacht dat de beperkte beschikbaarheid van sommige GLP-1-analogen nog tot juni 2024 zal aanhouden. Tot dan moeten middelen als Ozempic in eerste instantie voorbehouden worden voor mensen met type 2-diabetes, stelt de Taskforce, wanneer ze aan de 'vergunde indicatie' beantwoorden.Maar een behandeling met GLP-1-analogen kan ook nog opgestart of voortgezet worden bij mensen met obesitas vanaf een BMI van 35 kg/m2 - of vanaf 30 kg/m2 als ze lijden aan een nog andere gewichtsgerelateerde aandoening.Alleen een endocrinoloog kan voor obese patiënten die aan deze voorwaarden beantwoorden nog een behandeling met GLP-1-anologen opstarten - de huisarts kan wel de vervolgvoorschriften afleveren.Obesitaspatiënten die nu al behandeld worden met een GLP-1-analoog maar níet beantwoorden aan de genoemde criteria, moeten die behandeling in overleg met hun arts afbouwen en stopzetten. Minister Vandenbroucke laat weten dat hij die aanbevelingen, om de schaarste aan deze middelen op te vangen, zo snel mogelijk in een KB wil omzetten. Dat zou binnen de twee weken gepubliceerd moeten worden en meteen van kracht zijn. Het FAGG waarschuwde eerder ook al voor namaakproducten: in enkele buurlanden zou al vervalste Ozempic in omloop zijn. Online op zoek gaan naar Ozempic raadt het agentschap ten stelligste af. In België mag een middel dat alleen op voorschrift verkrijgbaar is niet online verhandeld worden.Lees de richtlijn van het FAGG.