...

Dit onderzoek toont op de eerste plaats aan dat de hoeveelheid oxytocine in het bloed van muizen vermindert naarmate ze ouder worden, evenals de receptoren in de spierstamcellen. Toen de onderzoekers het hormoon gedurende vier dagen onderhuids injecteerden bij oude muizen, ze de spieren van de muizen beschadigden en ze nog eens vijf dagen oxytocine toedienden, stelden ze vervolgens vast dat de spieren van die muizen veel beter waren geheeld dan die van de controlegroep die geen oxytocine had gekregen. Oxytocine werkt snel. Oude muizen kregen tot 80% van hun spierkracht terug die ze hadden toen ze jong waren. Oxytocine bracht echter geen verandering in de regeneratie van spieren van jonge muizen teweeg. De spieren van muizen zonder oxytocine-gen ten slotte vertoonden een versnelde veroudering. Volgens de auteurs zou oxytocine een levensvatbaar alternatief voor hormoontherapie in de menopauze kunnen worden en kunnen leiden tot nieuwe behandelingen die spierdegeneratie voorkomen of omkeren. (referentie: Nature Communications, 10 juni 2014, doi:10.1038/ncomms5082)