...

We kunnen spreken van een significante, maar gematigde oversterfte voor het begin van de zomer. "Van eind mei tot eind juni namen we een oversterfte waar van ongeveer 10 %, wat overeenkomt met ongeveer 700 sterfgevallen meer dan verwacht", zegt Françoise Wuillaume van het WIV. Die oversterfte raakt voornamelijk de 65-plussers.Voor de historisch warme julimaand is het nog wachten op de volledige cijfers om uit te maken of er al dan niet sprake is van oversterfte.Sowieso laat het surveillance-systeem niet toe om een oorzakelijk verband te leggen tussen de hitte en de ozongehaltes enerzijds en de sterfgevallen anderzijds, geeft het WIV nog mee.