...

"De komende vier weken zullen een zestigtal groepen en deskundigen die voor of tegen medische stervenshulp zijn, de kans hebben zich hierover een laatste keer uit te spreken vooraleer de definitieve versie van de wet wordt ingediend bij de Nationale Vergadering waar de volksvertegenwoordigers naar eigen inzicht hun stem zullen uitbrengen", aldus L'Actualité médicale. Na een reeks voorafgaande gesprekken en debatten over heel Québec wilde minister Véronique Hivon, verantwoordelijk voor het dossier 'Mourir dans la dignité', een definitief overleg om de principes en de precieze bepalingen van het wetsvoorstel een laatste keer toe te lichten.