De Patient Advisory Board moet patiënten met astma en sinusitis de kans geven om regelmatig te overleggen met artsen, experts en wetenschappers over de tekortkomingen en noden in behandelingen en de klinische praktijk.

Een eerste bijeenkomst is ondertussen achter de rug en legde meteen al een enkele pijnpunten bloot, klinkt het. "De communicatie van specialisten, huisartsen en apothekers naar patiënten moet beter", zegt prof. Peter Hellings. "Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat hun zorgtraject zo eenvoudig en efficiënt mogelijk verloopt."

Patient Advisory Board, RV
Patient Advisory Board © RV

Bedoeling van deze regelmatige samenkomsten is dat patiënten hun bezorgdheden kunnen uiten. Met de Patient Advisory Board worden al deze bekommernissen gecentraliseerd.

"Door het terugkerend contact met de patiënt worden artsen en wetenschappers ook gestimuleerd om te zoeken naar kost-effectieve behandelpaden", aldus professor Hellings. "De Patient Advisory Board zorgt voor een groter draagvlak en dat kan ook overheden aanzetten om meer budget voor onderzoek vrij te maken."

www.euforea.eu

De Patient Advisory Board moet patiënten met astma en sinusitis de kans geven om regelmatig te overleggen met artsen, experts en wetenschappers over de tekortkomingen en noden in behandelingen en de klinische praktijk.Een eerste bijeenkomst is ondertussen achter de rug en legde meteen al een enkele pijnpunten bloot, klinkt het. "De communicatie van specialisten, huisartsen en apothekers naar patiënten moet beter", zegt prof. Peter Hellings. "Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat hun zorgtraject zo eenvoudig en efficiënt mogelijk verloopt."Bedoeling van deze regelmatige samenkomsten is dat patiënten hun bezorgdheden kunnen uiten. Met de Patient Advisory Board worden al deze bekommernissen gecentraliseerd. "Door het terugkerend contact met de patiënt worden artsen en wetenschappers ook gestimuleerd om te zoeken naar kost-effectieve behandelpaden", aldus professor Hellings. "De Patient Advisory Board zorgt voor een groter draagvlak en dat kan ook overheden aanzetten om meer budget voor onderzoek vrij te maken."www.euforea.eu